Svěží nápady pro rozvoj vaší firmy

Jak prohlásil P. F. Drucker, „Rozhodování bez alternativ je zoufalým tahem hazardního hráče“. Jsme tým, který nabízí alternativní scénáře pro rozvoj Vašich aktivit v rámci odpadového hospodářství. Ochrana životního prostředí není překážkou rozvoje podniku, obce, ani svobody každého z nás. Jsme schopni a připraveni Vás o tom přesvědčit.

Nejlepší, co můžete najít na webu

V rámci našich služeb v oblasti odpadového hospodářství a investic garantujeme našim obchodním partnerům odbornost, kvalitu a dodržování daných termínů. „Jestliže existuje nějaké tajemství úspěchu, pak spočívá ve schopnosti postavit se na místo druhého a vidět všechno jak svýma, tak i jeho očima“ (Henry Ford).

Přesný a nestranný přístup

Jak prohlásil R. Slow, „Konkurenci nelze porážet velikostí, ale předstihnout se musí myšlením". Jsme tým využívající moderní analytické nástroje a metody, soustředěný přístup, spolehlivost a inovace. K tomu přidáváme navíc nestrannost. Ve všech výše zmíněných oblastech předložíme řešení, která pomohou zefektivnit Vaši práci a budou odpovídat Vašim cílům.

Odpadář v číslech

45 031
počet přeprav nebezpečných odpadů v IS SEPNO
246 065
počet záznamů v EVI 8
510
počet zpracovaných
ročních hlášení
32
počet zpracovaných
provozních řádů zařízení
POSTARÁME SE O VAŠI PRŮBĚŽNOU EVIDENCI ODPADŮ, ROČNÍ HLÁŠENÍ A S TÍM SOUVISEJÍCÍ ÚŘEDNÍ AGENDU ELEKTRONICKY ! (OD 9,9 Kč/doklad)
  1. Pošlete nám naskenované doklady elektronicky na email sken@odpadovyhospodar.cz
  2. Doklady zapracujeme do průběžné evidence odpadů.
  3. Průběžnou evidenci odpadů včetně zaslaných dokladů budete mít online k dispozici.
  4. Garantujeme včasné a řádně odeslané roční hlášení o produkci a nakládání s odpady!
  5. S naším týmem se můžete spolehnout na odbornost, profesionalitu, flexibilitu, efektivnost a dostupnost!
Máte dotaz? Volejte +420 608 177 770. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy!

Kdo jsme

Společnost GREEN Solution s.r.o. je dynamická konzultační společnost se specializací na odpadové hospodářství, investiční projekty a inženýrskou činnost. Naší specialitou je převzetí povinností původců odpadů, zařízení, povinných osob, výrobců a akreditovaných zástupců, pro které ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj nejsou jen prázdnými pojmy. Jsme schopni zpracovávat studie proveditelnosti Vašich projektů, podnikatelských záměrů a realizovat audity odpadového hospodářství ve Vašem provozu.

§ 15

Odpadový hospodář odpovídá původci nebo oprávněné osobě, která jej svým odpadovým hospodářem určila, za zajištění odborného nakládání s odpady. Odpadový hospodář zastupuje původce nebo oprávněnou osobu při jednání s orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, zejména při výkonu jejich kontrolní činnosti.