Informace o společnosti

Společnost GREEN Solution s.r.o. je dynamická konzultační společnost se specializací na odpadové hospodářství, investiční projekty a inženýrskou činnost. Naší specialitou je převzetí povinností původců odpadů, zařízení, povinných osob, výrobců a akreditovaných zástupců, pro které ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj nejsou jen prázdnými pojmy. Jsme schopni zpracovávat studie proveditelnosti Vašich projektů, podnikatelských záměrů a v neposlední řadě také žádostí o evropské dotace.

Jsme tým využívající moderní analytické nástroje a metody, soustředěný přístup, spolehlivost a inovace. Jsme firma se sociální a environmentální odpovědností. Ve všech výše zmíněných oblastech předložíme řešení, která pomohou zefektivnit Vaši práci a současně Vás reprezentují způsobem, který odpovídá Vašim cílům a postavení.

Našimi stávajícími, případně potenciálními zákazníky jsou původci odpadů (např. lékaři, zdravotnická zařízení, laboratoře, nemocnice, autoservisy, dopravci, skladové a výrobní firmy, průmyslové podniky a korporace, stavební firmy aj.), zařízení k nakládání s odpady (zařízení ke sběru a zpracování autovraků, třídírny odpadů, mobilní zařízení, překladiště odpadů, sklady odpadů, a další provozovatelé zařízení zabývající se recyklací, využití či zpracováním odpadů), kolektivní systémy, obce a města, povinná osoba, výrobce, akreditovaný zástupce anebo investor v oblasti nakládání s odpady.