Informace o společnosti

Společnost GREEN Solution s.r.o. je dynamická konzultační společnost se specializací na odpadové hospodářství, investiční projekty a inženýrskou činnost. Naší specialitou je převzetí povinností původců odpadů, zařízení, povinných osob, výrobců a akreditovaných zástupců, pro které ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj nejsou jen prázdnými pojmy. Jsme schopni zpracovávat studie proveditelnosti Vašich projektů, podnikatelských záměrů a realizovat audity odpadového hospodářství ve Vašem provozu.

Jsme tým využívající moderní analytické nástroje a metody, soustředěný přístup, spolehlivost a inovace. Jsme firma se sociální a environmentální odpovědností. Ve všech výše zmíněných oblastech předložíme řešení, která pomohou zefektivnit Vaši práci a současně Vás reprezentují způsobem, který odpovídá Vašim cílům a postavení.

Našimi stávajícími, případně potenciálními zákazníky jsou původci odpadů (např. lékaři, zdravotnická zařízení, laboratoře, nemocnice, autoservisy, dopravci, skladové a výrobní firmy, průmyslové podniky a korporace, stavební firmy aj.), zařízení k nakládání s odpady (zařízení ke sběru a zpracování autovraků, třídírny odpadů, mobilní zařízení, překladiště odpadů, sklady odpadů, a další provozovatelé zařízení zabývající se recyklací, využití či zpracováním odpadů), kolektivní systémy, obce a města, povinná osoba, výrobce, akreditovaný zástupce anebo investor v oblasti nakládání s odpady.

Naše reference (výběr za posledních 5 let)
Poradenství v odpadovém hospodářství pro společnost AeskuLab k.s. – rok 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Poradenství v odpadovém hospodářství pro společnost AeskuLab Patologie, k.s. – rok 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Poradenství v odpadovém hospodářství pro společnost MediClinic a.s. – rok 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Poradenství v odpadovém hospodářství pro společnost Mělnická zdravotní, a.s. - rok 2016, 2017, 2018
Poradenství v odpadovém hospodářství pro společnost ALMEDA a.s. – rok 2017, 2018
Poradenství ve zpětném odběru pro vybrané členy Svazu dovozců automobilů – rok 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
„Metodika ke zpracování kapitol k předcházení vzniku odpadů do studií optimalizace nakládání s odpady v obcích do 5 tis. obyvatel“ – rok 2018, hlavní řešitel, EKO-KOM, a.s.
„Metodika k přeshraniční přepravě použitých elektrozařízení“ – rok 2017, hlavní řešitel, Ministerstvo životního prostředí (odbor odpadů)
„Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČR“ (TB050MZP009) – rok 2016, hlavní řešitel, Technologická agentura ČR (https://www.mzp.cz/cz/program_predchazeni_vzniku_odpadu)
„Analýza optimálního nastavení činností kolektivních systémů v oblasti nakládání s elektroodpady“ (TB940MZP001) – rok 2014/2015, hlavní řešitel, Technologická agentura ČR
„Metodiky pro sledování a hodnocení realizace Programu předcházení vzniku odpadů“ (TB940MZP002) – rok 2014/2015, hlavní řešitel, Technologická agentura ČR
„Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014 -2020“ (P14V00001533) – rok 2015, subdodavatel pro Ernst & Young, s.r.o. – řešení problematiky předcházení vzniku odpadů, zdravotnické odpady,
Vzorková elektrozařízení pro společnost ASEKOL a.s. – rok 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Rozbory komunálních odpadů z obcí ČR pro společnost EKO-KOM, a.s. – rok 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Obchodní partneři (výběr za posledních 5 let)
•AeskuLab k.s.
•AeskuLab Patologie, k.s.
•ALMEDA a.s.
•ASEKOL a.s.
•BMW Czech Republic, s.r.o.
•C Automobil import s.r.o.
•DAF Trucks CZ, s.r.o.
•EKO-KOM, a.s.
•ENVIROPOL s.r.o.
•Ernst & Young, s.r.o.
•FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ČR s.r.o.
•FORD MOTOR COMPANY, s. r. o.
•Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika
•Hyundai Motor Czech s.r.o.
•Iveco Czech Republic, a. s.
•KIA MOTORS CZECH s.r.o.
•Magyar Suzuki Corporation Ltd. branch office Czech Republic, organizační složka
•Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka
•MediClinic a.s.
•Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o.
•Mercedes-Benz Vans Česká republika s.r.o.
•Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o.
•Mělnická zdravotní, a.s.
•Ministerstvo životního prostředí
•M MOTORS CZ s.r.o.
•Opel Southeast Europe Automotive Distribution Limited Liability Company, organizační složka
•P Automobil import s.r.o.
•Renault Česká republika, a.s.
•SUBARU ČR, s.r.o.
•Technologická agentura ČR
•Toyota Central Europe - Czech s.r.o.
•Volvo Car Czech Republic, s.r.o.
•Volvo Group Czech Republic, s.r.o.