Odkazy

Ministerstvo životního prostředí ČR - www.mzp.cz

České inspekce životního prostředí - www.cizp.cz

Státní fond životního prostředí - www.sfzp.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka - www.vuv.cz

CENIA, česká informační agentura životního prostředí - www1.cenia.cz/www

Portál veřejné správy - portal.gov.cz

EKO-KOM, a.s. - www.ekokom.cz

problematika živnostenského odpadu - www.zivnoodpad.cz

problematika komunálního odpadu - www.www.komunalniodpad.eu

Operační program životního prostředí - www.opzp.cz