Posuzování vlivů na životní prostředí

  • zpracování oznámení dle přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb., v platném znění,
  • zpracování oznámení podlimitního záměru dle přílohy č.3a k zákonu č.100/2001 Sb., v platném znění,
  • zpracování dokumentace dle přílohy č.4 k zákonu č.100/2001 Sb., v platném znění.