Publikační činnost

Projekt „Metodiky pro sledování a hodnocení realizace Programu předcházení vzniku odpadů„, ODPADOVÉ FÓRUM - 10/2015, odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách (CEMC) - autor: Ing. Jan Pavlíček (GREEN Solution s.r.o.)

„Je spolupráce s námi pro obce přínosná? Studie Identifikace nákladů zpětného odběru elektrozařízení přinesla zajímavé závěry“, Zpětný odběr, magazín společnosti ASEKOL, číslo 2/11 vyšlo 23. 12. 2011 v Praze, vychází 2× ročně, evidenční číslo MK ČR E 17603, Vydavatel: ASEKOL s.r.o., - autoři: Ing. David Hrabina (GREEN Solution s.r.o.), Ing. Zdenka Kotoulová, SLEEKO / FOTO: profi media

„Zpětný odběr autobaterií je zajištěn“, Zpětný odběr, magazín společnosti ASEKOL, číslo 2/11 vyšlo 23. 12. 2011 v Praze, vychází 2× ročně, evidenční číslo MK ČR E 17603, Vydavatel: ASEKOL s.r.o., - autoři: Ing. David Hrabina (GREEN Solution s.r.o.)

„Data, která se hodí: Sběrné dvory a EEZ“, MODERNÍ OBEC – 10/2011, odborný časopis pro veřejnou správu (Economia a.s.) - autoři: Ing. David Hrabina (GREEN Solution s.r.o.), Ing. Zdenka Kotoulová (SLEEKO), RNDr. Eva Zvěřinová (ASEKOL s.r.o.)

„Identifikace nákladů zpětného odběru EEZ“, ODPADOVÉ FÓRUM – 11/2011, odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách (CEMC) - autor: RNDr. Eva Zvěřinová (ASEKO, s.r.o.), Ing. David Hrabina (GREEN Solution s.r.o.), Ing. Zdenka Kotoulová (SLEEKO)

„Data, která se hodí: Sběrné dvory a EEZ“, ODPADY – 10/2011, odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí (Economia a.s.) - autoři: Ing. David Hrabina (GREEN Solution s.r.o.), Ing. Zdenka Kotoulová (SLEEKO), RNDr. Eva Zvěřinová (ASEKOL s.r.o.)

„Dovozci mají systém na zpětný odběr autobaterií“, AUTOmakers – letní dvojčíslo 6-7/2011, časopis a zpravodajský portál pro automobilový průmysl (Automakers – Erich Handl) - autor: Ing. David Hrabina (GREEN Solution s.r.o.)

„Solidární systém pro zpětný odběr automobilových baterií“, ODPADY – 9/2011, odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí (Economia a.s.) - autor: Ing. David Hrabina (GREEN Solution s.r.o.)

„Metodika vzorkování a analýz zpětně odebraných elektrozařízení“, ODPADOVÉ FÓRUM – 12/2010, odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách (CEMC) - autor: Ing. David Hrabina (GREEN Solution s.r.o.), Ing. Libuše Benešová, CSc. (Univerzita Karlova), Ing. Zdenka Kotoulová (SLEEKO)

„Autovraky z pohledu občana“, ODPADY – 9/2010, odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí (Economia a.s.) - autor: Ing. David Hrabina (GREEN Solution s.r.o.)

„Průzkum mezi provozovateli zařízení ke sběru a zpracování autovraků“, ODPADOVÉ FÓRUM – 2/2010, odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách (CEMC) - autor: Ing. David Hrabina (GREEN Solution s.r.o.)

„Dosáhneme hranice pět set udělených souhlasů ještě letos“, ODPADOVÉ FÓRUM – 9/2007, odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách (CEMC) - autor: Ing. David Hrabina (ETC)