Vybrané reference

Poradenství v odpadovém hospodářství pro společnost AeskuLab k.s. – rok 2014, 2015, 2016, 2017
Poradenství v odpadovém hospodářství pro společnost AeskuLab Patologie, k.s. – rok 2014, 2015, 2016, 2017
Poradenství v odpadovém hospodářství pro společnost MediClinic a.s. – rok 2014, 2015, 2016, 2017
Poradenství v odpadovém hospodářství pro společnost Mělnická zdravotní, a.s. - rok 2016, 2017
Poradenství v odpadovém hospodářství pro společnost ALMEDA a.s. – rok 2017
Poradenství ve zpětném odběru pro vybrané členy Svazu dovozců automobilů – rok 2014, 2015, 2016, 2017

„Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČR“ (TB050MZP009) – rok 2016, hlavní řešitel, Technologická agentura ČR

https://www.mzp.cz/cz/program_predchazeni_vzniku_odpadu

„Analýza optimálního nastavení činností kolektivních systémů v oblasti nakládání s elektroodpady“ (TB940MZP001) – rok 2014/2015, hlavní řešitel, Technologická agentura ČR

„Metodiky pro sledování a hodnocení realizace Programu předcházení vzniku odpadů“ (TB940MZP002) – rok 2014/2015, hlavní řešitel, Technologická agentura ČR

„Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014 -2020“ (P14V00001533) – rok 2015, subdodavatel pro Ernst & Young, s.r.o. – řešení problematiky předcházení vzniku odpadů, zdravotnické odpady,

Vzorková elektrozařízení pro společnost ASEKOL a.s. – rok 2014, 2015, 2016, 2017

Rozbory komunálních odpadů z obcí ČR pro společnost EKO-KOM, a.s. – rok 2014, 2015, 2016, 2017

Obchodní partneři (výběr za poslední 4 roky)

 • AeskuLab k.s.
 • AeskuLab Patologie, k.s.
 • ALMEDA a.s.
 • ASEKOL a.s.
 • C Automobil import s.r.o.
 • EKO-KOM, a.s.
 • ENVIROPOL s.r.o.
 • Ernst & Young, s.r.o.
 • FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ČR s.r.o.
 • FORD MOTOR COMPANY, s. r. o.
 • Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika
 • Hyundai Motor Czech s.r.o.
 • Iveco Czech Republic, a. s.
 • KIA MOTORS CZECH s.r.o.
 • Magyar Suzuki Corporation Ltd. branch office Czech Republic, organizační složka
 • Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka
 • MediClinic a.s.
 • Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.
 • Mělnická zdravotní, a.s.
 • Ministerstvo životního prostředí
 • M MOTORS CZ s.r.o.
 • Nissan Sales CEE Kft. - organizační složka
 • Opel Southeast Europe Automotive Distribution Limited Liability Company, organizační složka
 • P Automobil import s.r.o.
 • Renault Česká republika, a.s.
 • SUBARU ČR, s.r.o.
 • Technologická agentura ČR
 • Toyota Central Europe - Czech s.r.o.
 • Volvo Car Czech Republic, s.r.o.
 • Volvo Group Czech Republic, s.r.o.